Památkově chráněné Velké Valy v Nymburce se opravují

29. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Velké_Valy03

Jak již portál Naše voda informoval, technický stav zdiva vodního příkopu Velké Valy v Nymburce se po letošních povodních zhoršil a nutně potřebuje opravu. Ta v současné době právě začala.

„Velké Valy jsou památkově chráněné a cena opravy byla odhadnuta přibližně na dvacet milionů korun. Veškeré opravy bude financovat Krajská správa a údržba silnic z  prostředků určených na pokrytí škod po povodních,“ sdělil starosta Nymburka Miloš Petera. Oprava by se měla týkat úseku od křižovatky s Palackého třídou až k náplavce u Proagra. Úsek je dlouhý přibližně 162 metrů. „Nábřežní zeď by měla být v celém rozsahu odstraněna a nahrazena novou betonovou zdí obloženou řádkovým zdivem z kocbeřského pískovce,“ informoval Petera.

Podle jeho slov bude oprava rozdělena na tři etapy. Nynější, která odstartovala v minulém týdnu a v jejímž průběhu by mělo dojít k opravě zdi mezi křižovatkami ulic Poděbradská–Masarykova a Poděbradská–Kramolínova, by měla trvat do 20. prosince letošního roku. Další opravy budou navazovat a celková rekonstrukce zdi by měla být provedena do 31. října 2014.

„Velké Valy jsou součástí středověkého opevnění města. Do současnosti se zachovaly oba původní příkopy, které jsou v českém prostředí zcela unikátní historickou památkou. Širší příkop, tedy Velké Valy, byl vnější ochranou, za ním se táhla nižší opuková bílá hradba. Následoval příkop Malé Valy a vnitřní červená cihlová hradební zeď,“ sdělila tisková mluvčí nymburské radnice Markéta Tomčíková s tím, že vnitřní vodní příkop byl původní součástí opevnění z přelomu 13. a 14. století, druhý příkop i kamenná zeď pravděpodobně vznikly ve 2. polovině 15. či na počátku 16. století.

„Příkopy jsou vedeny od soutoku Labe s Mrlinou na východě a na jihozápadě opět vráceny do Labe. Jejich průběh zůstal po staletí nezměněn. Velké Valy spolu s pravým břehem Labe vymezují hranici historického jádra, které bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou,“ uvedla Tomčíková.

Naše voda – Madgalena Machová, foto město Nymburk

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka