Otrokovičtí chtějí prodloužit splavnost Baťova kanálu

Aktualizováno 18. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Belov-vizualizace, zdroj Město Otrokovice

Prodloužení splavnosti dopravně významné a využívané vodní cesty Baťův kanál podporují otrokovičtí radní. Na svém zasedání vydali tento týden doporučení pro zastupitelstvo, ve kterém vyjadřují podporu výstavby plavební komory u jezu Bělov. Uvedla to mluvčí otrkovické radnice Lenka Krupková.

Vybudování plavební komory by totiž umožnilo splavnost až od Kroměříže.

„Vodní doprava je mnohdy opomíjenou, ale přesto velmi zajímavou alternativou dopravy pozemní. Nabízí ekonomickou výhodnost i ekologické aspekty, které hovoří v její prospěch. Baťův kanál si v posledních letech získává stále větší věhlas a oblibu. Prodloužení splavnosti by přispělo k rozvoji cestovního ruchu, oživení turismu v našem regionu s možností rozvoje podnikání a stabilizace socioekonomických podmínek. Rozvoj Baťova kanálu a moravské vodní cesty navíc přináší do našeho regionu obnovu historických a kulturních tradic,“ uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

O všestranný rozvoj Baťova kanálu usiluje dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Jednou z priorit je právě jeho prodloužení směrem na sever do Kroměříže prostřednictvím vybudování plavební komory na jezu Bělov.

Stavba je zahrnuta mezi investiční záměry Ředitelství vodních cest ČR a nachází se ve vysokém stupni projekční přípravy. Přípravu realizace však od počátku doprovázejí formální komplikace, které značně zpomalují přípravný proces a neúměrně oddalují zahájení obou staveb.

„Vybudování plavební komory u bělovského jezu se bezprostředně dotýká Otrokovic a je v našem zájmu. Dění kolem příprav pro výstavbu pozorně sledujeme a podnikáme potřebné kroky k tomu, abychom napomohli prodloužení této vodní cesty. Výsledkem mnoha našich jednání byl například posun při řešení pozemkových poměrů. Věřím, že po malých krůčcích dosáhneme společného cíle – splavnění řeky Moravy až do Kroměříže, a přineseme tak lidem více zážitků a poznávání,“ přiblížil otrokovický starosta Budek.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě vyjádřilo stavbě plavební komory Bělov už také svoji podporu, v prosinci by se k tomuto problému měli vyjádřit zastupitelé Otrokovic. Vyjádření pak poslouží Ředitelství vodních cest ČR jako podpůrný argument ve správních řízeních, ale i v obecné rovině k prokázání veřejného zájmu realizace této stavby ze strany místních samospráv a potažmo i občanů.

 Zdroj: Město Otrokovice

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla