Ostravská Polanka bude lépe chráněna před povodněmi

Aktualizováno 13. března 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Ostravská čtvrt Polanka nad Odrou bude lépe chráněna před velkou vodou. Na projekt k protipovodňovým opatřením teď dostane Povodí Odry finanční dotaci od Ostravy. Informoval o tom obchodní ředitel povodí Čestmír Vlček. V uplynulém týdnu podepsali generální ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Krajíček a náměstek primátora Ostravy Dalibor Madej „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy“ ve výši 1 mil. Kč pro rok 2012. Podpis následoval poté, co dotaci schválilo zastupitelstvo města.

„Smlouva je dalším v řadě společných kroků pro zvýšení povodňové ochrany zástavby města, kterou připravuje nebo realizuje státní podnik Povodí Odry za finanční spoluúčasti města. V tomto konkrétním případě se jedná o povodňovou ochranu zástavby městského obvodu Polanka nad Odrou, ohrožované při zvýšených průtocích vodním tokem Polančice a jeho přítoky,“ ),“ řekl mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček.

Vodní tok Polančici převzal státní podnik Povodí Odry v roce 2011 do správy od předchozího správce – Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS).

Finanční prostředky z dotace budou použity na zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření v uvedené lokalitě, která spočívají ve zvýšení kapacity stávajícího koryta Polančice a současném vybudování dvou suchých nádrží na Polančici a na Rakovci nad křížením těchto toků s dálnicí D47.

„Tato dotace navazuje na podobnou dotaci z loňského roku, která byla ve stejné výši a sloužila ke zpracování studie proveditelnosti tohoto připravovaného opatření, z níž pak vyplynulo konkrétní technické řešení povodňové ochrany zájmového území Polanky nad Odrou,“ dodal Vlček.

Zdroj: Povodí Odry 

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině