Ornitologové dnes podepsali s těžaři dohodu zajišťující hnízdiště rybáků

16. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

_DSC7021 rybáci

Česká společnost ornitologická (ČSO) a společnost Českomoravský štěrk, a.s. (ČMŠ), člen Heidelberg Cement Group podepsaly dnes dohodu rozšiřující dosavadní spolupráci mimo jiné o ochranu rybáků. Portál Naše voda o tom informoval šéf ČSO Zdeněk Vermouzek.

ČSO i ČMŠ mají zájem na dlouhodobé spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny, zvláště se chtějí věnovat ochraně vzácných ptáků, kteří využívají prostředí těžebních prostorů nerostných surovin. Tato dohoda navazuje jako první v Evropě na mezinárodní dohodu o partnerství mezi společností Heidelberg Cement a BirdLife International, jejímž cílem je posílit schopnost obou organizací dosáhnout udržitelného rozvoje zajištěním kvalitnější ochrany biodiverzity na místní, národní i mezinárodní úrovni a prohloubit znalosti o významu těžebních prostorů pro biodiverzitu.

„Ochrana životního prostředí a přírody je věcí, kterou bychom měli mít na paměti při veškeré lidské činnosti. Vážíme si proto přístupu společnosti Českomoravský štěrk, která si je vědoma své společenské odpovědnosti a aktivně se snaží nejen snižovat dopady na okolí svých provozoven, ale navíc aktivně hledá, jak přírodě a ohroženým druhům pomoci,“ říká Vermouzek. Takový přístup se může podle něj stát vzorem i pro další těžební a průmyslové podniky.

„Ochrana přírody je naším firemním programem. Skutečnost, že více než 50 procent z celkového počtu provozovaných lokalit se nachází uvnitř nebo v blízkosti chráněných území nebo území s vysokou hodnotou biodiverzity, není překážkou při zákonném využívání svěřeného nebo vlastněného nerostného bohatství“, říká Marek Novotný, generální ředitel ČMŠ. Spolupráci s odborníky z oblasti ochrany přírody i spolupráci s universitami a nevládními organizacemi vnímá podle něj ČMŠ jako oboustranně prospěšnou činnost.

Dnes podepsaná deklarace dále rozvíjí několikaletou spolupráci, která mezi oběma organizacemi existovala. Doposud se zaměřovala především na vytváření plovoucích betonových ostrovů pro hnízdění rybáků obecných na štěrkovnách v Tovačově (kraj Olomoucký) a Hulíně (kraj Zlínský). Do budoucna by se aktivní ochrana měla rozšířit i na další druhy a lokality. Těžební prostory poskytují životní prostředí pro řadu rostlin a živočichů. Jedním z nich je i rybák obecný, který potřebuje ke svému hnízdění štěrkové ostrovy obklopené vodou. Na zregulovaných řekách v současnosti ostrovy vznikat nemohou, proto rybáci rádi přijímají náhradn ířešení ve formě plovoucích betonových ostrovů. Jejich konstrukce je originálním českým průmyslovým vzorem, na jehož vzniku se podíleli odborníci z několika firem a ČVUT Praha. Betonové hnízdní ostrůvky jsou příkladem efektivní ochrany ohroženého druhu a současně úspěšné spolupráce nevládní ochranářské organizace a komerční těžařské společnosti. Rybáci ostrůvky úspěšně obsazují a v průběhu pěti let vytvořili na střední Moravě dvě kolonie, ve kterých dohromady hnízdí přes 50 párů. Ornitologové i těžaři by tento úspěšný model rádi rozšířili i do  dalších evropských zemí.

Rybák obecný (Sterna hirundo) patří do příbuzenstva racků. Podobně jako oni je výborným letcem, díky čemuž může obývat rozsáhlá vnitrozemská i pobřežní území na celé severní polokouli a setkat se s ním můžeme i na volném moři daleko od břehů. Rybáci jsou na většině svého areálu tažní, patří dokonce k jedněm z nejdále táhnoucích ptačích druhů. Zatímco hnízdiště některých ptáků leží až za severním polárním kruhem, zimovat mohou až v jižní Africe. Rybáci jsou úzce vázáni na specifický typ prostředí, nízké štěrkové ostrovy bez vegetace. Ve vhodných podmínkách hnízdí ale v hustých koloniích, které mohou dosahovat až tisíců párů.Takováto hnízdiště však u nás nejsou a rybáci hnízdí jen v několika menších koloniích. Stavbou hnízda se rybáci příliš nezdržují, vajíčka, nejčastěji tři, snášejí do spoře vystlané kotlinky v podkladu. Mláďata zůstávají na hnízdě pouze několik dní, potom se ukrývají v okolí, dokud zhruba po dalším měsíci nedokáží létat. Potravou rybáků jsou, jak jméno napovídá, malé rybky, jídelníček si doplňují většími bezobratlými. Potravu loví z letu, kdy se střemhlav vrhá k hladině nebo se i potápí.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace