Opravy Plumlova komplikuje nekázeň občanů

8. března 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

opravy Plumlova

Povodí Moravy se při opravě plumlovské hráze potýká s občany, kteří nerespektují zákaz vstupu na staveniště. Upozornila na to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Stavební dělníci si podle mluvčí stěžují, že jim občané, často se vydávající za novináře, nadávají a brzdí při práci. Na staveništi navíc hrozí velké riziko úrazů. Pokud by k úrazu došlo, významně by to zbrzdilo probíhající práce na rekonstrukci hráze. „Chtěli bychom upozornit, že se na staveništi můžou pohybovat pouze pověřené osoby. Novináři, kteří potřebují aktuální fotografie, si se mnou předem domluví termín a o jejich vstupu na hráz bude vyrozuměn stavební dozor, který jim zajistí ochrannou vestu a helmu,“zdůraznila Tomíčková.

V současné době pokračuje stavební firma v navážení lomového kamene na návodní líc hráze. Most u věže už je zcela zbořený a v příštích dnech se začne s jeho rekonstrukcí. Zároveň začne firma odstraňovat svrchní vrstvu na koruně hráze a betonovat vlnolam a zídku. Dokončeno je sečení porostu na dně nádrže. Stavbaři pracují i přes víkend, aby byly práce co nejdříve hotovy a bylo možno přehradu co nejdříve začít napouštět.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla