Oprava vodovodu ve Velkém Meziříčí se urychlí

28. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

opravy potrubí

Firma, která bude provádět opravu vodovodu a kanalizace na Třebíčské ulici, musí práce uspíšit tak, aby uzavírka ulice skončila ještě v květnu. Informoval o tom starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Uzavírka tak nenaruší objížďku, která právě po Třebíčské ulici celé léto povede kvůli opravě krajského mostu u pošty. „Odbor dopravy rozhodl, že Třebíčská ulice může být uzavřena pouze do konce května, ačkoliv má firma od zadavatele stavby, tedy Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, termín na opravu až do konce června. To by ale byla Třebíčská ulice uzavřena pravděpodobně v době, kdy už má sloužit jako objízdná trasa Novosad a Sokolovské kvůli plánované opravě mostu u pošty,“ vysvětlil Necid s tím, že firma se zkrácením uzavírky souhlasila.

Jde o opravu, kterou plánuje už delší čas. Podle původního plánu měl výkop vést jen předzahrádkami. To by se oprava mohla provést v jednom pruhu silnice a doprava by byla řízena semafory. Ukázalo se však, že ve dvou úsecích vede vedle vodovodu a kanalizace plyn, veřejné osvětlení a slaboproudé sítě. Proto musí vodovod i kanalizace v těchto místech vést uprostřed vozovky. „Bude tak nutné úplné uzavření ulice, z čehož vyplynul náš nepřekročitelný požadavek na urychlení prací,“ doplnil starosta.

Třebíčská ulice tedy bude uzavřena v délce 300 metrů od křižovatky s ulicí Jižní (včetně této křižovatky) po sídlo firmy Tři pyramidy, a to od 4. dubna do 31. května. Ulice Jižní v místě křižovatky (20 metrů) pak bude uzavřena od 4. do 19. dubna a poté ještě od 22. do 30. května. Objížďka vede po obchvatu města, ulicí K Novému nádraží a poté Sokolovská a Novosady. Další objízdná trasa pak ulicemi Školní a Oslavická s tím, že bude odstraněním květináčů zprůjezdněna křižovatka Jižní-Školní.

Most u pošty plánuje Kraj Vysočina opravovat od června letošního roku. Investor dne 27. 3. 2017 požádal o vydání stavebního povolení. Zároveň probíhá výběr zhotovitele. Až ten spolu s dopravním úřadem stanoví dopravní režim a uzavírky, ale předběžné informace říkají, že oprava bude trvat nejméně do konce října. Přerušena tak bude klíčová silnice 602, která tvoří jediný průtah městem. Velké Meziříčí se tedy připravuje na dopravní komplikace, které s tím mohou nastat, zejména proto, že průtah městem tvoří oblíbenou objízdnou trasu pro dálnici D1, která je letos z obou stran města rovněž opravována Ředitelstvím silnic a dálnic.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace