Oprav vodovodu a kanalizace se dočkají i části Litvínova a Hostomic

13. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

SVS Hostomice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další dvě rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodů a kanalizace – v Hostomicích – v Bakunínově ulici a v Litvínově, v Mlýnské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Bakunínově ulici pochází sice z roku 1997, je ale ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Beton je zkorodovaný a na úseku z PVC jsou viditelné deformace. V těsném souběhu s kanalizací je vedený vodovod, který je stejně jako kanalizace v nevyhovujícím stavu, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících osmi domovních vodovodních přípojek a osmi kanalizačních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. března 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (15. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152,1 milionů korun bez DPH.

Stávající kanalizační stoka v Mlýnské ulici v Litvínově pochází z roku 1973 a i ona je v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Materiál stoky je zkorodovaný do 50 % nevyhovují šachty. Opakovaně poruchový je i souběžně vedený vodovod z roku 1924, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech 16 stávajících domovních vodovodních a 21 kanalizačních přípojek na trase. Vyměněny budou také revizní kanalizační šachty.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. února 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (16. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2016. Stavba SVS v Mlýnské ulici proběhne v koordinaci se stavbou provozní společnosti SčVK k opravě kanalizačních a vodovodních přípojek. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality (Hostomice) SVS

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace