Koordinaci protipovodňové ochrany Brna zajistí skupina složená z Povodí a kraje

Aktualizováno 24. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

vizualizace ochrana Brno - PMO

Jak již portál Naše voda informoval, podepsali tento týden zástupci města Brna a státního podniku Povodí Moravy memorandum o spolupráci s cílem zajistit protipovodňovou ochranu Brna až na úroveň průtoku stoleté vody. Další podrobnosti přidává mluvčí povodí Petr Chmelař.

Smlouvu podepsal generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský a primátor města Brna Petr Vokřál 22. června přímo na brněnském magistrátě. Následovalo jednání obou stran a první kroky vedoucí k realizaci protipovodňové ochrany.  „S panem primátorem jsme se domluvili, že v následujících dnech ustanovíme pracovní skupinu, která bude sloužit jako koordinační orgán všech aktivit. V nejbližší době projednáme obsah jednotlivých realizačních etap, harmonogram přípravy, konkrétní technické řešení dílčích opatření a jejich případné změny,“ vysvětluje Jan Hodovský.

Opatření ochrání většinu zástavby v Brně a Modřicích. V průběhu realizace protipovodňových opatření dojde k rozšíření a uvolnění říčního koridoru a modulaci břehů. Komplex protipovodňových opatření zahrne zkapacitnění jezů na Svitavě a Svratce a dojde k odsazení liniových ohrázování obou řek. V centru města vznikou náplavky. „Brno se může těšit na moderní komplex protipovodňových opatření, který bude důkazem toho, že ochranu obyvatel před velkou vodou lze zkombinovat s moderním architektonickým řešením a s přírodě blízkými opatřeními. Součástí opatření budou náplavky a propojení s infrastrukturou, které ocenění především obyvatelé a návštěvníci města,“ popisuje Hodovský.

V první řadě dojde k zajištění majetkových práv pozemků, které budou jednotlivými opatřeními dotčeny. Povodí Moravy i město proto zahájí aktivní kroky k majetkoprávnímu vypořádání pozemků dotčených navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Ty zůstanou v jejich vlastnictví a správě. V rámci spolupráce navrhnou jednotlivým městským částem zapojení do procesu příprav ochrany města před povodněmi.

Výstavba ochrany města před povodněmi bude probíhat na 19 kilometrovém úseku Svratky, desetikilometrovém úseku Svitavy a přibližně 1,5 kilometru Leskavy. Předpokládaná výše investic jsou 4 miliardy Kč. Financování příprav a realizace protipovodňových opatření pokryjí především zdroje státního rozpočtu (zejména dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“), zdroje operačních programů (zejména OPŽP) a vlastní zdroje města Brna a Povodí Moravy.

Naše voda, vizualizace protipovodňové ochrany Povodí Moravy

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině