Odstraněním výjimek v zákonu by klesla průměrná výše stočného o třetinu

Aktualizováno 21. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

louze-dest-voda-10295741_755910321110102_6807308346207481886_n

Při zachování stejné souhrnné roční výše plateb za stočné (cca 11,7 miliardy korun) by bez navýšení zisku vodáren klesla výše stočného z 26,11 Kč na 14,35 Kč (bez DPH), pokud by byly odstraněny výjimky z plateb za odvádění srážkových vod do kanalizace.

Vyplývá to analýzy dopadů zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, který zmiňované výjimky obsahuje. Podle něj se totiž povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nevztahuje na „plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti“.

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) by přitom odstranění výjimek vedlo ke snížení stočného a spravedlivějšímu účtování čištění odpadních vod (princip znečišťovatel platí). Ten kdo již dnes platí za dešťové vody či je neodvádí do kanalizace by ušetřil (nižší stočné) a naopak ten, kdo dnes vypouští dešťové vody do kanalizace a neplatí za ně, tak si by si připlatil. Cílem je ale nefakturovat za čištění dešťových vod, ale významným způsobem snížit vypouštění dešťových vod do kanalizace.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace