ODS: Středočeský kraj nejeví o lodní turistiku na Labi zájem

Aktualizováno 5. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Vyústěním konference „Využití Labe pro vodní turistiku“, která se konala loni 11. února v Lysé nad Labem, bylo i Memorandum o podpoře rozvoje vodního turismu a cestovního ruchu podél řeky Labe. Mezi podpisy zástupců řady institucí, společností a firem však chybí podpis zástupce Středočeského kraje, tvrdí klub zastupitelů ODS.  

„Dokument podepsali zástupci hospodářského výboru poslanecké sněmovny, hospodářských komor České republiky a Nizozemska, německé organizace a společnosti, představitelé řady měst, obcí, obecně prospěšných společností, občanských sdružení i podnikatelských subjektů. I když Středočeský kraj by určitě měl takovou aktivitu ve vlastním zájmu podpořit, zástupci vedení kraje se ani nenamáhali odpovědět na dopisy, kterými je organizátoři akce loni počátkem roku oslovili,“ uvedla předsedkyně Kontrolního výboru a krajská zastupitelka Dagmar Nohýnková.

Koncem ledna zaslala obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí náměstkovi hejtmana Robinu Povšíkovi k připomínkování návrh memoranda. Odpovědi se však nedočkali. Po projednání memoranda a jeho podepsání na výstavě Regiony ČR počátkem března 2011 znovu společnost oslovila dopisem hejtmana a radu a požádala je o stanovisko Středočeského kraje. Znovu se žádné odpovědi nedočkali. Nezájem hejtmana a vedení kraje trvá dosud.

„Je škoda, že vedení kraje o takovou aktivitu, která by v budoucnosti mohla velmi prospět turismu a cestovnímu ruchu v regionu, nejeví zájem. Původně, za minulého krajského vedení, totiž byl postoj kraje k celému projektu vstřícný. Nehledě na to, že kraji z podpisu memoranda neplynou žádné finanční závazky. Neomluvitelný je ale způsob, jak hejtman reagoval. I kdyby se nechtělo vedení kraje do celé věci vůbec angažovat, je základní slušností na dopisy aspoň odpovědět,“ dodala Nohýnková.

Memorandum o podpoře rozvoje vodního turismu a cestovního ruchu podél řeky Labe vytváří rámec pro konkrétní spolupráci všech stran. Stanovuje vytvoření společného grémia, pracovních skupin pro jednotlivé okruhy činností, vytváří podmínky pro koordinaci a vzájemnou informovanost o krocích pro rozvoj Polabí jako turistické destinace. Spolupráce se bude rozvíjet v oblasti ochrany přírody, rekreačního využití Polabí, vzdělávání a práce s veřejností, výzkumu a monitoringu, probíhajícím například ve sférách přirozeného rozvoje vodního turizmu, přípravy plavebního stupně Děčín-Přelouč s přihlédnutím k vodnímu turizmu a lodní dopravě, hledání vhodných řešení splavnění Labe od Pardubic proti proudu, počtu a vybavení infrastruktury pro lodní turistiku, monitoringu turistů na řece Labi a jejích přítocích a podél řeky Labe.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony