Z odpadních vod lze vyrobit i bioplasty

4. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

odpadní vody - ÚČOV Praha - IMG_4536

Využití odpadních vod a látek v nich obsažených je v současné době jednou z největších technologických výzev ve vodohospodářském průmyslu. Logicky se tak o možnosti recyklace snaží i nadnárodní společnost Veolia voda.

Ta se proto, jak informovala ředitelka komunikace Veolia ČR pro Čechy Marcela Dvořáková, rozhodla nainstalovat ve své čistírně odpadních vod v Acquiris (Belgie) jedinečný prototyp svého druhu na světě, který recykluje látky obsažené v komunálních odpadních vodách na bioplasty. Společnost se tím také podílí na ochraně fosilních zdrojů ropy, což je základní surovina pro výrobu plastů. Toto pilotní zařízení vyrobilo první biologicky odbouratelné bioplasty v roce 2011, a ověřilo tak praktickou využitelnost řešení, které je výsledkem desetiletého výzkumu. Nyní je ale třeba dosáhnout závěrečného stádia v podobě sériové výroby.

Nové technologie týkající se dalšího zpracování odpadních vod se postupně prosazují na celém světě. Například ve Wassermansdorfu (Německo) umožňuje inovační technologie vysrážení krystalů fosforečnanu hořečnato-amonného (MAP, struvit) recyklaci kyseliny fosforečné obsažené v odpadních vodách. Vysrážený struvit se pak používá v zemědělství jako hnojivo, přičemž jeho množství a kvalita jsou srovnatelné s průmyslovým hnojivem vyrobeným z fosforu získaného z vytěžené základní suroviny.

Do třetice v Milwaukee (USA) bylo vybudováno zařízení, které zpracovává sušené čistírenské kaly na tzv. Milorganite (Milwaukee Organic Nitrogen), což je vysoce kvalitní pevné organické hnojivo používané také v zemědělské výrobě.V současné době již probíhá registrace ochranné známky, stejně jako v předchozích příkladech ale není ještě dosaženo stadia průmyslové produkce.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace