Odborný seminář k problematice přírodě blízké protipovodňové ochrany a intravilánových revitalizací

Aktualizováno 27. března 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

26062011020

Povodí Vltavy a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) pořádají odborný seminář k problematice přírodě blízké protipovodňové ochrany a intravilánových revitalizací. Uvedla to AOPK.

Seminář se koná 11. Dubna v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264.

Seminář je spojen s prezentaci stavby Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi, která byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí.

Program najdete zde

Další informace poskytne Pavel Marek, pavel.marek@nature.cz, 283 069 223.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině