Odborný posudku k protržení hráze v Jordánu bude asi za měsíc

Aktualizováno 1. února 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

foto město Tábor

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zadala vypracování odborného posudku jak na příčiny prosincové havárie provizorní hráze na revitalizovaném táborském rybníku Jordán, tak na zabezpečení budované štoly proti úniku sedimentu a rybí obsádky. Uvedlo to město Tábor.

Na základě shromážděných podkladů, které jsou všechny zúčastněné strany povinny poskytnout nebo už je poskytly a zpracovaného posudku rozhodne ČIŽP, zda zahájí správní řízení.

Sweco Hydroprojekt a.s., který bude posudek pro ČIŽP zpracovávat, předpokládá, že ho vypracuje zhruba do měsíce. „Jak jsme již uvedli dříve, posudek zveřejníme, pokud nám ho ČIŽP poskytne. Lze předpokládat, že to bude po ukončení šetření,“ sdělila radnice v Táboře na svém webu.

Dobu šetření lze podle ní těžko odhadnout, zřejmě ale asi za 2 – 3 měsíce po dodání posudku. Investor nebude zpracování posudku zadávat.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství