Odbahněný rybník má pomoci zbavit lidi strachu ze záplavy

Aktualizováno 4. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

vypuštěný rybník - IMG_8728

Zabahněný, zarostlý, zpustlý a špinavý. Tak v současné době vypadá rybník Pod Vsí v místní části Jihlavy – Herolticích, který Heroltickým v minulosti způsobil už nemalé starosti. Jak ale píše Jihlavský deník, situace by se měla brzy změnit.

V nejbližších dnech by se měl totiž dočkat uvedený rybník odbahnění. Oprava rybníka Pod Vsí by navíc podle primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka mohla pomoci zabránit povodním, ke kterým v Herolticích dochází. Vodní plocha po opravě umožní stálou akumulaci vody v krajině. „Je to jedno z opatření,“ řekl primátor.

Odbahnění rybníka lidé z Heroltic vítají. „Samozřejmě, vypadá to tam hrozně a už je to kolik let v řešení. Zarostlo to hrozným plevelem. Že by to povodním nějak extra zabránilo, se mi nezdá, ale budeme rádi, když budeme mít krásný rybník,“ vyjádřila se členka osadního výboru v Herolticích Miroslava Sochorová.

Na rybníku je poškozena i hráz a bezpečnostní přeliv je nefunkční. „Rybník by se měl jednak odbahnit a jednak by se měla zrekonstruovat hráz, čímž se retenční schopnost rybníku zvětší,“ vyjádřil se Rudolf Chloupek s tím, že rybník navíc slouží rybochovu, takže dojde i k opravě kádiště, které funguje při výlovu.

Po hlavní hrázi rybníka se nyní neprojíždí, při krmení ryb nebo při výlovu se zajíždí pouze na okraj rybníka. Hráz je úzká, zarostlá přerostlými stromy. I to by se mělo změnit. „Hráz bude upravena tak, aby tam mohla projíždět technika, v tuto chvíli je hráz příliš úzká na to, aby se tudy dalo projíždět,“ přiblížil primátor. Po celkové opravě hrází se obnoví prioritní vodohospodářské funkce rybníka.

Náklady na odbahnění jsou 2,3 milionu korun bez daně. Práce by měly začít v nejbližší době, termín dokončení je letošní červen.

Zdroj: Jihlavský deník, ilustrační foto (jiná lokalita) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka