Voda dolního Labe obsahuje polychlorované bifenyly

Aktualizováno 13. července 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

lab

Povodí Labe zaznamenalo ve vzorcích vod a sedimentovatelných plavenin v řece Labi v úseku od Ústí nad Labem po státní hranici zvýšený výskyt polychlorovaných bifenylů (PCB), jejichž používání je celosvětově zakázáno od roku 2001. Oznámila to Jana Burianová, mluvčí povodí.

„Vyhodnocení výsledků analýz z 2. čtvrtletí 2015 ukázalo, že v posledním období došlo k významnému nárůstu obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) v sedimentovatelných plaveninách odebíraných na měřící stanici v Děčíně. Zvýšené jsou i obsahy polychlorovaných bifenylů v labské vodě v úseku od aglomerace Ústí nad Labem po státní hranici,“ řekla Burianová.

Vývoj situace je intenzivně sledován, přičemž se úzce spolupracuje s německou stranou, kde byly v posledním období rovněž prokázány zvýšené obsahy těchto látek. Výměna informací a koordinace přístupů probíhá v rámci struktur a mechanismů Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí byly požádány dotčené instituce (Česká inspekce životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje) o prověření příčin zvýšených hodnot PCB. Polychlorované bifenyly se používaly v minulosti jako náplně do transformátorů a elektrických kondenzátorů, jako hydraulické kapaliny a jako změkčovadla. Jejich akutní toxicita je nízká. Vzhledem k chronické toxicitě a obtížné odbouratelnosti v životním prostředí bylo jejich používání v roce 2001 celosvětově zakázáno. V ČSSR byla výroba zakázána již v roce 1981.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině