Od zítřka začne Povodí Ohře odpouštět nádrž Stanovice

18. srpna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Ohře

Povodí Ohře odpustí z nádrže Stanovice množstvím cca 300 l/s po dobu čtyř dnů vrstvu vody s nízkým obsahem kyslíku. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Jan Svejkovský s tím, že odpouštění začíná 19. srpna v 8.00 hodin.

Důvodem je podle mluvčího zlepšení kvality vody ve vodárenské nádrži. „U dna vznikla separovaná vrstva vody, která obsahuje zvýšené množství zákalu s nízkým obsahem kyslíku. Podle laboratorních rozborů vzorků vody očekáváme v průběhu odpouštění zhoršené, smyslově postižitelné, vlastnosti vody, které se budou vlivem proudění a provzdušnění v korytě velmi rychle zlepšovat,“ uvedl Svejkovský. Manipulace byla projednána s Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech, provozovatelem úpravny vody Březová, Českou inspekcí životního prostředí, Krajským úřadem Karlovarského kraje a Západočeským územním svazem Českého rybářského svazu Plzeň.

Manipulace proběhne od 8:00 hodin 19. 08. 2015 do 23. 8. 2015. Manipulace bude průběžně monitorována i z hlediska kvality vody v toku pod nádrží.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství