Ochranu zdrojů pitné vody řeší New York na vstupu – v zemědělství

6. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

nepitná voda IMG_9978

Nejúčinnější investice do udržitelné kvality pitné vody jsou investice do snižování chemického zatížení zdrojů vody v oblastech jednotlivých Povodí. V rozhovoru pro portál Naše voda to uvedl spolutvůrce strategie ochrany vod New Yorku Vladimír Novotný.

Profesor Novotný se v uplynulých dnech zúčastnil 10. bienální konference CzWA (Czech Water Association) v Poděbradech, kde přednesl přednášku na téma „Vodní hospodářství ve městech budoucnosti“. Je také zakladatelem odborné skupiny Diffuse Pollution v rámci IWA, kdy v roce 1993 uspořádal 1. mezinárodní konferenci v Chicagu, která v letošním roce měla již 16. pokračování v čínském Bejingu. Přímý rozhovor s tímto odborníkem přinese portál Naše voda v nejbližších dnech – pro začátek nabízíme část strategie města New York týkající se oblasti zemědělství.

Platný program ochrany povodí musí také obsahovat kontrolu a řízení zemědělských činností, které by mohly negativně ovlivňovat jakost vod. Město NY finančně zabezpečilo zemědělský program povodí (Watershed Agricultural Program (WAP)), na kterém se kromě města podílely i farmářské společnosti a který má vyloučit nezbytnost kontrol zemědělských operací v povodí příslušným regulátorem. Druhým cílem WAP je provádění vědeckého výzkumu na podporu praktických zemědělských postupů používaných v povodí. Program je založen na dobrovolném zapojení farmářů do zavádění ucelených faremních plánů a tvoří tak další klíčový prvek ve směrnici USEPA pro předcházení nepříznivých průsaků (EPA’s Filtration Avoidance Determination). Celoplošné faremní plány identifikují pro jednotlivé farmy hospodářské postupy, které chrání kvalitu vod a chápou zemědělství jako preferované využívání pozemků v povodí.

Zemědělská rada povodí (Watershed Agricultural Council (WAC)) tento program řídí a podporuje pozitivní partnerské vztahy mezi zainteresovanými stranami, tj. farmáři, zemědělsko-vodohospodářskými podnikateli, městem NY, státními, federálními a okrskovými agenturami. Program také podporuje výzkumy v oblasti hydrologie povodí, vodou přenášených parazitů a faremní ekonomie, které se využívají jako veřejné osvětové vědecké informace. Všechny farmy jsou vybaveny plánovacími a realizačními týmy složenými jednak ze zaměstnanců farmy, pro kterou se příslušný plán připravuje, jednak ze zástupců následujících tří agentur: Pobočka Cornellovy kooperace (Cornell Cooperative Extension), Služba pro ochranu přírodních zdrojů (Natural Resource Conservation Service) a Okrsek pro ochranu půdy a vody (Soil and Water Conservation District).

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace