Ochrana jednoho člověka před povodní na řece Opavě stojí milion

Aktualizováno 14. listopadu 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

240320132490

Projekt protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy prošel úspornými škrty, stát ušetřil asi 1,5 miliardy. Přesto ochrana občana před povodněmi vychází na milion, uvedl Deník.

Úsporně zredukovaný projekt protipovodňové ochrany na řece Opavě představil státní podnik Povodí Odry 7. listopadu v Krnově na konferenci, kterou uspořádal pro zástupce měst a obcí našeho regionu. Investor seznámil starosty a místostarosty s přípravou této akce, informoval je o postupu v otázkách majetkoprávního vypořádání a formuloval jejich stanovisko do společného prohlášení.

„Horní část povodí řeky Opavy s městy Krnovem a Opavou patří k nejvíce povodněmi ohroženým oblastem v České republice. Vláda České republiky na to reagovala v letech 2008 a 2011 usneseními, ve kterých vybrala variantu opatření s menší nádrží Nové Heřminovy, úpravami řeky Opavy a dalšími stavbami a uložila příslušným resortům zahájit jejich přípravu. Povodeň v Čechách z června tohoto roku přitom ještě zdůraznila naléhavost zlepšení ochrany obyvatel před povodněmi na území našeho státu,“ citoval technický ředitel Povodí Odry Petr Březina ze společného prohlášení měst a obcí.

Zdroj: Deník.cz

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka