Ochrana Berouna před povodněmi má stát téměř 150 milionů korun

1. července 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

IMG_1863 řeka

Do konce letošního roku hodlá Povodí Vltavy společně s městem Berounem zahájit práce na protipovodňové ochraně města. Informovala o tom mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Ohrožené části Berouna tak budou podle jejích údajů chráněny před stoletou vodou. Samotná ochrana spočívá především ve vybudování hrází, betonových zdí a mobilních stěn, předpokládané náklady činí 142 milionů korun.

Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly dosáhne délka linie protipovodňové ochrany  2,7 kilometru. Důležitou roli v míře ochrany hraje podle něj poloha Berouna na soutoku Berounky a Litavky. „Protipovodňové prvky v Berouně jsou nedílnou součástí komplexní ochrany lokalit podél toku Berounky, na které Povodí Vltavy systematicky pracuje,“ uvedl Kubala.

Protipovodňová ochrana je navržena formou trvalých betonových  zdí a hrází v kombinaci s mobilním hrazením. Protipovodňová ochrana města Berouna se zaměřuje na problematické části městské zástavby na levém i pravém břehu Berounky. Vzhledem k tomu, že se Beroun rozkládá na soutoku dvouřek Berounky a Litavky, je jeho ochrana navržena na stoletou vodu (tzv. Q100). Celková délka protipovodňových opatření bude 2,7 km a skládá se ze tří nezávislých  částí – ochrany levého břehu, ochrany pravého břehu a individuální ochrany zimního stadionu, u kterého  dojde k rozšíření současné nedostatečné ochrany zejména pomocí mobilních stěn.

Protipovodňová ochrana  části Berouna se připravuje v rámci dotačního programu Podpora prevence před povodněmi II společně s Ministerstvem zemědělství. Navrhovatelem protipovodňových opatření je město, které samo rozhodlo o potřebě ochrany před povodněmi, rozsahu chráněného území a návrhové míře ochrany. Beroun dále zajistil pro akci územní rozhodnutí a potřebné pozemky pro umístění stavby.

Žadatelem o dotaci je státní podnik Povodí Vltavy,  který akci od města Berouna převzal a po získání potřebných stavebních povolení bude také investorem protipovodňových opatření.

Dokončená protipovodňová opatření v povodí Berounky a jejich náklady

lokalita                                                                 náklady                 rok dokončení

Plzeň-Roudná – Berounka                               111 milionů             2010

Králův Dvůr – Litavka                                        95 milionů             2009

Vodní dílo Záskalská – Červený potok        109 milionů             2010

Vodní dílo Dráteník – Červený potok             55 milionů            2010

Naše voda

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině