Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2015

Aktualizováno 22. března 2016 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Vodovody a kanalizace

mala vodni

U příležitosti Světového dne vody byly dnes v Praze v Kongresovém centru oceněni vítězové soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015, kterou pořádal Svaz vodního hospodářství spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací.

Do soutěže se přihlásilo 18 projektů a to ve dvou základních kategorií. 1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a 2. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.  V každé kategorii se navíc hodnotily stavby v nákladech nad a pod 50 milionů korun.

 

 

Oceněnými stavbami jsou:

Doplnění technlogie a rekonstrukce ÚV Mostiště

Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

Valašské Mezříčí, rekonstrukce výtlačného řadu ÚV do VDJ Štěpánov

Výstavba sběrače Rokytka

Rekonstrukce a modernizace ÚV na Orlici v Hradci Králové

Malá Vodní elektrárna Štětí

PPO a revitalizace Tábor –Lužnická

Návrch opatření v rámci PPO obce Koválovice-Osíčany

Loděnice, Nenačovice .- revitalizace toku

Jez Černý Mlýn- výstavba rybího přechodu

Naše voda, foto Energia

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace