Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: VD Těrlicko

1. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Terlicko_2

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představuje.

Druhým oceněným objektem v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, tedy další z vyhlášených kategorií, a to v podkategorii staveb s výší investičních nákladů nad 50 milionů korun, je projekt „VD Těrlicko, převedení extrémních povodní“ (na ilustračním snímku). Investorem stavby byl státní podnik Povodí Odry, projektantem Pöyry Environment a.s., a zhotovitelem Sdružení „Těrlicko“, vedoucí sdružení STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava.

Cílem stavby bylo snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku za povodní a zvýšení bezpečnosti tohoto vodního pro bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně. V rámci stavby byly realizovány: Opravy povrchu dna stěn bezpečnostního přelivu, Nová konstrukce skluzu s výškovým a tvarovým řešením ověřeným na fyzikálním modelu, Opravy hráze se zvýšením úrovně těsnícího prvku, Kompletní výměna nosných konstrukcí obou mostů přes skluz a oprava vývaru.

Kolaudační souhlas k užívání dokončené stavby vydal v srpnu 2013 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zdroj: SVH ČR, foto stavby SVH ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka