Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: ÚV Česká Skalice

29. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

Česká Skalice_1

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představuje.

Dalším oceněným objektem v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod v podkategorii staveb s výší investičních nákladů pod 50 milionů korun je projekt „Intenzifikace úpravny vody, Česká Skalice“ (na ilustračním snímku). Investorem stavby bylo město Česká Skalice, projektantem společnost RECPROJEKT, s.r.o. Pardubice a zhotoviteli Metrostav a.s. (stavební část) a KUNST, spol. s.r.o. (technologická část).

Předmětem stavby bylo rozšíření zdroje pitné vody a intenzifikace úpravny vody pro město Česká Skalice, a to v území, které je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Rozšíření zdroje pitné vody spočívalo v rekonstrukci vystrojení jednoho stávajícího vrtu, vybudování jednoho doplňkového jímacího vrtu a vybudování dvou monitorovacích vrtů. Součástí stavby byla i výměna přívodního potrubí od vrtu na úpravnu vody.

Stavba o celkových investičních nákladech 35,3 milionu korun bez DPH byla dokončena 30.9. 2013.

Zdroj: SVH ČR, foto SVH ČR

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace