Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: Rožňovská Bečva

5. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Horni_Bec_B

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představuje.

Posledním oceněným objektem v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách se stal projekt „Úpravy Rožnovské Bečvy, Horní Bečva ř. km 32 – 36“ (na ilustračním snímku). V tomto případě šlo o zvláštní ocenění SVH ČR „za technický návrh a realizaci stabilizace vodního toku v mimořádných podmínkách CHKO v souběhu s mezinárodní komunikací“. Investorem projektu byl státní podnik Povodí Moravy, projektantem AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., a zhotovitelem Metrostav a.s.

Stavba řeší konstrukci příčných stabilizačních objektů ve vodním toku – spádových stupňů a prahů. Protože předmětný úsek toku je v souběhu s trasou mezinárodní silnice E 422, je součástí stavby i opevnění břehů toku tam, kde břeh volně přechází ve svah násypu tělesa této komunikace.

Realizací díla je zabráněno dalšímu prohlubování erozní činnosti vody a tím postupné ztrátě stability břehů vodního toku a ohrožování okolní zástavby sousedící s korytem vodního toku. Především se jedná o stabilitu tělesa mezinárodní silnice E 422 v úsecích, kde poloha koryta je nejblíže k tělesu silnice. Technickými parametry nových objektů je zajištěna jejich stabilita i při průchodu budoucích povodňových průtoků.

Stavba v chráněné krajinné oblasti probíhala pod přísným dohledem místních ochránců přírody. Stavba o investičních nákladech 11,8 mil. Kč bez DPH byla zahájena v září 2012 a dokončena v červenci 2013.

Zdroj: SVH ČR, foto SVH ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka