Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: Retenční nádrž Jeneweinova

Aktualizováno 31. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

vodohospodářské stavby roku 2013 - Jeneweinova_1

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představuje.

Dalším oceněným objektem v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod v pod kategorii staveb s výší investičních nákladů nad 50 milionů korun je projekt „Retenční nádrž Jeneweinova“ (na ilustračním snímku). Projektantem této stavby byla společnost Pöyry Environment a.s., zhotovitelem pak Sdružení IMOS Brno a.s., Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., a OHL ŽS a.s.

Účelem retenční nádrže Jeneweinova je ochrana vodních toků Svratky a Svitavského náhonu před únikem znečištění z přepadů na odlehčovacích komorách kanalizační sítě za dešťových událostí. K nátoku odpadních vod do kruhové retenční nádrže dochází za dešťových událostí při navýšení průtoku nad úroveň regulovaného průtoku směrem k čistírně odpadních vod v Modřicích. V případě naplnění užitného retenčního objemu nádrže a trvajícího přítoku odpadní vody do RN, za mimořádně vydatných srážek nad městem Brnem, bude docházet k přepadu mechanicky předčištěných odpadních vod z vnější retence přes škrtící štěrbinu do Svitavského náhonu. Po skončení dešťové události bude objem vnitřní a vnější retence vyčerpán podle kapacitních možností ČOV.

Celkový objem retenční nádrže je 8600 m3. Na dokončenou stavbu o investičních nákladech přes 580 milionů korun byl vydán kolaudační souhlas v srpnu 2013.

Zdroj: SVH ČR, foto SVH ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace