Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: ČOV Hradčany

Aktualizováno 27. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Mimon_po_1

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představí.

Vítězem v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod pod kategorii staveb s výší investičních nákladů nad 50 milionů korun se stal projekt „Mimoň – přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany“ (na ilustračním snímku). Investorem stavby byla Severočeská vodárenská společnost, a.s., projektantem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a zhotovitelem sdružení  SYNER, s.r.o. a HST Hydrosystémy s.r.o.

Město Mimoň nemělo zajištěno odpovídající čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Z důvodu zátopového území Ploučnice nebylo možné rozšířit stávající ČOV Mimoň dostavbou biologické části, a proto se přistoupilo na převedení odpadních vod na ČOV Hradčany a její rekonstrukci. ČOV Hradčany je po rekonstrukci mechanicko – biologická ve dvoulinkovém provedení, se vstupním čerpáním, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, kruhovými dosazovacími nádržemi, aerobní stabilizací kalu, strojním zahuštěním kalu a strojním odvodněním kalu. Fosfor je eliminován chemicky, tj. dávkováním síranu železitého. Maximální kapacita ČOV byla rekonstrukcí zvýšena na 9000 EO.

Po dobu zkušebního provozu nedošlo ani v jenom případě k překročení limitů v ukazatelích stanovených v rozhodnutí. Stavba o investičních nákladech 78,5 milionu korun financovaná s podporou Ministerstva zemědělství ČR, byla zkolaudována v prosinci 2013.

Zdroj: Naše voda podle podkladů SVH ČR, foto stavby: SVH ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace