Obyvatelé Žatce přivítali rekonstrukci vodovodu

21. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

kohoutek-umyvadlo22

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončila rekonstrukci kanalizace v Žatci, ulici J. Vrchlického. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík, s tím, že místní obyvatelé hodnotí rekonstrukci velmi pozitivně.

Původní část kanalizace z betonu o průměru 500 mm pocházela z roku 1969 a část o průměru 750 mm z roku 1936, kanalizace byla vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Došlo k výraznému poškození betonu, k jeho popraskání a vymletí. Rekonstrukce stoky byla vedena v původní trase. Nově se pro kanalizaci použilo potrubí z kameniny průměru 500 mm v celkové délce 115 metrů. Zároveň byly přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky na trase. Závěrem byla realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Miloslav Beneš, obyvatel dotčený stavbou v ulici J. Vrchlického, dodává: „Před rekonstrukcí jsem měl obavy, jak se bude chovat firma k našemu okolí. I když rekonstrukce probíhala za extrémních teplot, byla snaha pracovníků provést ji v co nejkratším čase. Z počátku pracovníci pracovali od 7:30 až do 19 hod, a po celou dobu stavby byli k nám obyvatelům vstřícní. Koordinátorem stavby byl pan Zelinka a jeho spolupracovníci pánové Král, Loužecký, Holec a Svoboda ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Jim patří náš dík.“

Investorem stavby byla SVS. Stavba byla dokončena v předstihu oproti smluvnímu termínu a k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků došlo ve čtvrtek 6. 9. 2012. Jednalo se o stavbu z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 50,9 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace