Obyvatelé Svrčovce už mohou být kvůli stoleté vodě klidní

Aktualizováno 31. října 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

opatreni

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil výstavbu protipovodňových opatření v lokalitě Svrčovec, která je součástí obce Dolany na Klatovsku. Obec je tak chráněna proti stoleté vodě z řeky Úhlavy. Oznámila to mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

Účelem stavby je ochrana části intravilánu obce Dolany v lokalitě Svrčovec před zatápěním z řeky Úhlavy. Ochrana je zajišťována zemními hrázemi a zídkami s převýšením 0,5 m nad hladinou návrhové stoleté povodně.  Celková délka hrází a zdí je téměř 1km. Součástí stavby je rovněž průleh v délce 156 m na pravém břehu Úhlavy v profilu silničního mostu vytvořený ve formě lichoběžníkového koryta s šířkou ve dně 24 m.

Akce, jejímž navrhovatelem je obec Dolany a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, probíhala od září roku 2012 v rámci dotačního titulu ,,Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Celkové náklady stavby jsou 23 milionů korun.

Program 129 120 s názvem Podpora prevence před povodněmi II je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013.

Naše voda, foto: Povodí Vltavy

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině