Obnovený rybník v přírodní památce Neratov opět vítá vzácné druhy živočichů a rostlin

16. července 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

nerat

Začátkem července byla dokončena rekonstrukce rybníka Neratov ve stejnojmenné přírodní památce ve Vizovické vrchovině. Výrazně zlepšila kvalitu vody i podmínky pro život vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména obojživelníků. Informovala o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.

Potřebnou částku ve výši cca 2,8 mil. Kč získala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z Operačního programu Životní prostředí.

„Byla vyspravena hráz, opraven požerák, vytvořena nová lávka, zrekonstruován bezpečnostní přeliv s úpravou koryta, vytvořen nový odvodňovací příkop a loviště, rozšířena litorální zóna a odtěženo 2 250 m3 bahna. Zároveň byly vysázeno na 530 kusů dřevin. Zlepšily se podmínky pro řadu ohrožených živočichů a rostlin. Práce prospěly například čolkům obecným, velkým a horským, ropuchám obecným či skokanům hnědým. Rybník bude sloužit i návštěvníkům Vizovických vrchů jako atraktivní ukázka vhodné revitalizace,“ vypočítává Petr Šandor z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přírodní památka Neratov chrání vodní a mokřadní společenstva s bohatým výskytem ohrožených druhů obojživelníků a bezobratlých. Mokřadů u nás výrazně ubylo a přitom mají mimořádný význam – zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Krajina bez nich vysychá, voda rychleji odtéká a zvyšuje se riziko povodní.

Zdroj: AOPK, foto Petr Šándor

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství