Obnovený rybník Luňáky opět vítá chráněné druhy ptáků

Aktualizováno 21. srpna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

ilustrační foto

Agentura ochrany a přírody obnovila rybník v přírodní rezervaci Luňáky na Klatovsku. Informovala o tom Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Obnovený Dolejší rybník je význačným hnízdištěm vzácných druhů ptáků jako je třeba moták pochop, čejka popelavá či kulík říční. Ptákům slouží i jako oddechová lokalita při tahu.

Potřebná částka na revitalizaci 1,8 milionu Kč byla agentuře poskytnuta z Operačního programu Životní prostředí. V intenzivně zemědělsky využívané krajině bylo obnoveno3,4 hektaru jedinečných vodních a mokřadních biotopů. Znamená to jednoznačný přínos nejen pro ptáky, ale i pro ohrožené obojživelníky a mokřadní rostliny.

„Bylo odstraněno 1409 m3 přebytečného bahna, rozšířena vodní plocha a v zátopě rybníka stržen orobinec i s kořenovým systémem a vybudována tůň. Obnovený rybník a jeho okolí nyní také dokáže zadržet více vody a tím se sníží riziko povodní. Navíc v létě nebude ohrožen vysycháním. Celý projekt je nyní připraven ke kolaudaci,“ vysvětluje Jana Krčilová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Letos jsme pozorovali hnízdění ohroženého motáka pochopa, potápky malé, slípky zelenonohé a kulíka říčního. Velkou vzácností je čejka chocholatá, která patří k nejrychleji mizejícím ptákům naší krajiny. U husy velké, volavky popelavé a poláka chocholačky jsme hnízdění nezaznamenali, ale vyskytují se zde. V nové tůni a okolí se usadila rosnička zelená, blatnice skvrnitá, čolek obecný a ropucha obecná,“ vypočítává Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les a krajského střediska Plzeň.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství