Obnovený kanál na Jevišovce zbaví obec zápachu

16. prosince 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

znečištění vody - IMG_4490

Proměnit slepé říční rameno ze zapáchající stoky v zákoutí, které může být cílem vycházek je smysl akce, do které se pustili v Jevišovce na Břeclavsku. Připomíná to regionální mutace deníku Právo.

Říční rameno pár kroků od rodinných domů, starších i z nové výstavby, je pozůstatek někdejšího koryta Dyje. Řeka byla před lety v souvislosti s výstavbou soustavy Novomlýnských nádrží regulována a její tok je usměrněn jinou trasou. Za novou hrází ale zůstalo původní říční koryto lemující dolní okraj obce. „Rameno dnes plní spodní voda především při vyšších průtocích v Dyji a Jevišovce. Jenže původní odtok lesními kanály je dnes nefunkční, a tak jsme to museli vyřešit. Máme tam i vyústění čistírny odpadních vod,“ uvedla starostka Božena Bošiaková (nez).

Byť je čistírna funkční, rameno je zejména v létě zdrojem zápachu, jehož zdrojem ale není jen voda z čistírny, ale i rozkládající se sedimenty ve vodě. Dokud voda odtékala soustavou lesních kanálů, bylo vše v pořádku. Jenže odtok je nefunkční. Obec hledala řešení s Lesy České republiky, nakonec se vydala cestou samostatného projektu revitalizace. Obec byla úspěšná se svou žádostí a na dílo v hodnotě kolem dvanácti miliónů korun získala dotaci Státního fondu životního prostředí.

Problémem je ale skutečnost, že podle přípisu dostali za úkol proinvestovat peníze v letošním roce. Vzhledem k problémům s počasím ale musí žádat o možnost převodu dotace do následujícího roku.

Zdroj: regionální mutace Právo – severozápadní Čechy, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace