Obnova Schwarzenberského plavebního kanálu nekončí

23. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Lesy ČR - Schwarzenberský kanál

Podnik Lesy ČR spolu se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a rakouským Tourismusverband Böhmerwald obnovil dva úseky Schwarzenberského plavebního kanálu. Tím ale obnova podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové nekončí.

V současné době se podle mluvčí připravuje rekonstrukce úseků navazujících na opravenou část od rozvodí Vltava-Dunaj až na hranici s Rakouskem. V roce 2012 se začalo díky evropskému projektu s rekonstrukcí dvou úseků plavebního kanálu, vodního díla z konce 18. století, a to mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch – U Korandy a hraničním potokem Ježová/Iglbach. „Dále se práce týkaly hraničního potoka Pestřice/Rothbach mezi Zvonkovou/Sonnenwaldem a Medvědím potokem,“ uvedl Dan Král, vedoucí správy toků, oblast povodí Vltavy z podniku Lesy ČR. V dalších dvou letech se instalovaly nové informační tabule. Od té doby se u Schwarzenberského plavebního kanálu setkávají Češi s Rakušany. Historické plavení dřeva, folklorní vystoupení s lidovou muzikou a řemesly se stalo pro obyvatele obou stran hranic tradicí. V sobotu 19. září uzavřeli osmnáctou novodobou plavební sezónu.

Aktéři projektu by rádi na povedenou rekonstrukci plavebního kanálu navázali. „Letos připravujeme projektovou dokumentaci na opravu dalších dvou úseků. Čekáme na výzvy a možnosti evropské podpory,“ informoval Král. Projektované úseky propojí opravenou část od rozvodí Vltava-Dunaj až na hranici s Rakouskem.

Schwarzenberský plavební kanál měří 52 kilometrů. Spojuje povodí Vltavy a Dunaje. V minulosti sloužil k zásobování Vídně palivovým dřívím. Trasa kanálu začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a pokračuje k osadě Jelení, kde prochází asi 400 metrovým podzemním tunelem. Odtud vede až k obci Zvonková, kde pokračuje 12 kilometrů po rakouském území. Pak se vrací zpět do Čech, kde v revíru Lesů ČR Svatý Tomáš překonává hlavní evropské rozvodí a dále prochází k řece Grösse Mühl již opět na území Rakouska. Kanál je velkorysou stavbou, jedinečnou nejen na území střední Evropy.

Naše voda, ilustrační foto Lesy ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství