Obnova rašeliniště se dostala do finále evopské soutěže NATURA 2000

5. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

raseliniste-01

Jedním z třiadvaceti finalistů druhého ročníku prestižní evropské soutěže Natura 2000 Award (2015) se stal i sasko–český projekt zaměřený na revitalizaci rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung. Vítězné projekty byly v Bruselu vyhlášeny 21. května v předvečer Mezinárodního dne biologické rozmanitosti OSN. Informovaly o tom Lesy ČR.

Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. V letošním roce bylo v pěti kategoriích přihlášeno celkem 93 projektů z celé Evropy. Mezi letošními finalisty v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření sítí figuroval i sasko-český projekt realizovaný v letech 2012 až 2014.

„Porota nakonec ocenila jiný projekt, samotná finálová nominace ale řadí podnik Lesy České republiky do prestižní evropské ligy v ochraně přírody. Jde o významné ocenění všech organizací i jednotlivců, kteří se na společném projektu podíleli,“ uvedl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. Na českém území se podařilo regenerovat desetihektarové rašeliniště na Chomutovsku.

„Do bezmála dvou a půl kilometru dlouhých příkopů jsme umístili 281 sypaných, prkenných nebo kombinovaných hrazení, která zadržují a zpomalují odtok povrchové vody. Postupně by se tak měly obnovit původní biotopy,“ vysvětlil postup Lesů ČR Jiří Stonawski, vedoucí Oddělení ochrany přírody podniku. Spolu s Lesy ČR se na projektu významně podílely také Saské státní lesy (Sachsenforst). V Sasku se podařilo obnovit dalších deset rašelinišť.

Český projekt vyšel na 2,4 miliony korun. Dva miliony přispěla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek uhradily Lesy ČR. Oba podniky chtějí ve spolupráci pokračovat. „Jednáme například o aktivní podpoře krušnohorské populace tetřívka obecného, která je jednou z posledních vitálních populací tohoto druhu ve střední Evropě,“ dodal ředitel Lidický.

Naše voda, foto: Lesy ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině