Objem černých odběrů vody meziročně násobně roste

22. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

cerny-vodomer

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) dohledala od ledna letošního roku celkem 21 neoprávněných odběrů vody za více jak 570 tisíc Kč. Informovala o tom dnes mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Ve vodném se přitom podle mluvčí jednalo o 3100mᵌ  za cca 120 tisíc Kč neoprávněně odebrané vody a na stočném se škoda způsobená společnosti vyšplhala dokonce na 8777 mᵌ v částce cca 420 tisíc Kč. Nejen úprava, dodávka pitné vody a čištění odpadních vod patří k běžným činnostem zaměstnanců společnosti, ale bohužel i přešetřování černých odběrů.
„Mezi nejčastější způsoby černých odběrů patří neoprávněná manipulace s vodoměrem. Velmi často dochází k otáčení vodoměru nebo jeho vymontování. Setkáváme se s poškozením plomb, za které si ručí zákazník a je povinen si jejich stav při osazování a převzetí vodoměru zkontrolovat,“ uvedla Kardianová.

Například v Ústí nad Labem Předlicích byl zaznamenán černý odběr, kdy si zákazník před vodoměrnou sestavou rozkopal zeď a pomocí přidaného kusu potrubí – T si zajistil odběr neměřené vody. I tento neoprávněný odběr byl díky moderní technice odhalen.

V roce 2016 dohledali zaměstnanci společnosti neoprávněné odběry ve vodném a stočném za cca 570 tisíc Kč, což je oproti roku 2015, kdy odhalili černé odběry ve vodném a stočném za 136 tisíc Kč, více než čtyřnásobný nárůst.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace