Obec Klučenice má po letech konečně pitnou vodu

Aktualizováno 24. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

akce v Klučenici - foto - 1. SčV

Po několikaletém úsilí se podařilo obci Klučenice na Příbramsku a středočeským vodohospodářům zajistit pro zdejší obyvatele dodávku kvalitní pitné vody, a to připojením nového zdroje a vybudováním nové úpravny vody. Portál Naše voda o tom dnes informovala mluvčí Kristina Blaszczyková, mluvčí 1. SčV, a.s.

Dlouho očekávaná stavba skončila na konci června letošního roku. U příležitosti jejího zprovoznění proběhl v sobotu v prostorách úpravny vody den otevřených dveří.

„Veřejný vodovod v Klučenicích byl poprvé uveden do provozu již v roce 1959. Od té doby ale místní občané nikdy opravdu kvalitní pitnou vodu neměli. Voda obsahovala vysoké koncentrace dusičnanů, radonu a arsenu. Před osmi lety vydala Krajská hygienická stanice zákaz užívat vodu k pitným účelům. Nová úpravna vody je tedy pro zdejší obyvatele zásadní změnou k lepšímu,“ uvedl starosta obce Klučenice Jiří Veselý.

Zákaz užívat vodu k pití v roce 2010 znovu potvrdil a upravil zdravotní ústav středočeského kraje. Vedení obce společně s vodohospodáři proto intenzivně hledali optimální řešení, jak dodávky pitné vody obci zajistit. Nakonec se osvědčil nevyužívaný vrt, který však nebylo možné připojit k původním objektům pro úpravu vody. „Bylo nutné vybudovat zcela novou úpravnu vody, která bude sloužit i jako akumulační vodojem. Toto řešení umožňuje minimalizovat potíže s přerušováním dodávek vody při výpadku elektřiny,“ vysvětlil Ivan Eis, generální ředitel společnosti 1. SčV, a. s. Stavba úpravny začala na konci roku 2011. Po provedení nezbytných zkoušek zařízení a ověření vyhovující kvality vyráběné vody odstavili vodohospodáři původní zdroje i úpravnu vody z provozu a zásobování obce přepojili 30. června letošního roku na nově vybudovanou úpravnu. Nové zařízení spočívá v provzdušnění, mechanickém předčištění, desinfekci surové vody, odstraňování dusičnanů a v hygienickém zabezpečení vyráběné pitné vody.

Nová úpravna je také vybavena kanalizačním odpadem napojeným do veřejné kanalizace v obci. Ta je ukončená zdejší rekonstruovanou čistírnou odpadních vod. „Technologickou linku i její části jsme opatřili obtokem pro možnost provádění oprav na zařízení bez přerušení dodávek vody. Úpravna vody je projektována pro automatický provoz a je vybavena vlastním řídicím systémem a zařízením pro sledování provozních parametrů a přenos vybraných údajů na centrální dispečink,“ vysvětlil Ivan Eis.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace