Obce se mohou s problémy způsobené zamrzlými toky obrátit také na Lesy ČR

8. února 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

foto-Zasah tezke mechanizace na Oskavve

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) registruje na mnoha vodních tocích nebezpečí spojená s hromaděním ledů, a snaží se proto o obnovení průchodnosti koryt. Uvedl to dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

V případě zvýšené kumulace ledu na vodních tocích ve správě LČR se přitom mohou podle mluvčího zástupci obcí obrátit přímo na příslušnou Správu toků Lesů ČR.

V důsledku trvale nízkých teplot se hladiny mění v kašovitý led nebo dokonce ledové bariéry. Zamrzající hladina pak brání plynulému odtoku vody. Místy dochází k rozlivu vody mimo koryta toků a může dojít i k zaplavování například sklepů přilehlých nemovitostí nebo povrchů komunikací. LČR průchodnost koryt vodních toků průběžně monitorují a v lokalitách, kde se podobné situace vyskytují, podnik podle Boublíka neprodleně zajišťuje s pomocí těžké techniky obnovení průchodnosti koryt.

Ledové bariéry byly zaznamenány například na vodním toku Oskava nebo na Bušínském potoce v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Na Olešenském potoce (Kraj Vysočina) se v Ledči nad Sázavou, v místech, kde se potok vlévá do řeky Sázavy, vytvořila velká ledová krusta a hrozilo zaplavení komunikace a porušení inženýrských sítí.

K ucpání průtočného profilu dochází dále na tocích Netřeba v Bílé Třemešné (okres Trutnov, Královéhradecký kraj), Novohorském potoce v Oloví u Sokolova (Karlovarský kraj), Bílém potoce v Nových Hamrech, Pekelském potoce ve Stráži nad Ohří (okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj) nebo Nerudově potoce v Dubí u Teplic (Ústecký kraj). Zamrzlá koryta vodních toků působí problémy i na Jesenicku v Olomouckém kraji (Priessnitzův potok) a Beskydsku (Rovenský a Podolský potok) v Moravskoslezském kraji.

LČR obhospodařují více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Petr Havel

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka