Občané Zátoru podporují rychlou výstavbu přehrady Nové Heřminovy

11. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Odry beseda Zátor duben 2018

V úterý 10. dubna 2018 se uskutečnilo v obci Zátor setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Informovala o tom mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Zátor. Ty se budou týkat samotné výstavby přehrady Nové Heřminovy, protipovodňových opatření na řece Opavě a potřebné výstavby nové čistírny odpadních vod, včetně kanalizace Zátor. Dalším souvisejícím opatřením je realizace obchvatu obce.

V úvodu besedy starostka obce Zátor Salome Sýkorová uvedla: „Jsem velmi ráda za toto setkání, protože chci, aby naši občané byli co nejpodrobněji informování o tom, co nás čeká. Navíc mohou využít přítomnosti odborníků k zodpovězení technických otázek.  Chci, aby si všichni uvědomili, jak obrovská zátěž nás v souvislosti s výstavbou čeká.  Naši občané budou velmi trpět enormní stavební zátěží, nesrovnatelnou s heřminovskými. Proto bych chtěla získat finanční prostředky, které by pomohly obci Zátor v rozvoji a sloužily jako kompenzace občanům za ztížené životní podmínky, které nás všechny čekají v průběhu stavebních prací. Všichni si ale přejeme, aby se začalo stavět co nejdříve, neboť nejdůležitější je ochrana životů a majetků našich občanů. A na to čekáme už 20 let“.

Naše voda, ilustrační foto (beseda s občany obce Zátor) Povodí Odry

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy