NZM vyhlásilo soutěž pro studenty „Věda pro zemi“

11. května 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

les - papír - NZM - IMG_2088

Ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě diplomových a doktorských prací a zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na zemědělská témata je cílem soutěže „Věda pro zemi“. Informovala o tom Lenka Martínková z marketingu Národního zemědělského muzea (NZM).

Právě NZM je totiž vyhlašovatelem soutěže. Zatímco jiné vědecké obory své odborné soutěže mají, jejich vyhlašovateli jsou vysoké školy, největší firmy v oboru nebo nadace, zemědělství dosud odborná vědecká soutěž chyběla. „Idea uspořádat soutěž odborných absolventských prací koresponduje s posláním našeho muzea jako vědecké organizace,“ říká vedoucí oddělení vědy a výzkumu NZM Jitka Balcarová, a dodává: „Její výstižný název „Věda pro zemi“ ukazuje na poslání a význam vědy pro náš život. Do budoucna chceme pro odborné kruhy představovat adekvátní vědeckou platformu. Jsme si vědomi, že vzniká celá řada kvalitních absolventských prací, jejichž obhájením končí jejich úloha a veřejnosti zůstávají výsledky mnohdy několikaleté kvalitní práce utajeny. Na jednu stranu chceme touto soutěží umožnit publikování hodnotných prací a na druhou stranu také chceme podnítit mladou generaci k lepším výsledkům a motivovat je v jejich odborné činnosti.“ Vybraným autorům bude náležet finanční ocenění od tisíce až do deseti tisíc korun a také možnost publikování vědecké práce. Soutěž muzeum vyhlašuje ve třech kategoriích – bakalářská, diplomová a doktorská práce, a pro dvanáct tematických okruhů.
Účastníci mohou své česky psané práce přihlašovat až do 31. července 2016, komise složená především ze členů vědecké rady muzea bude pak práce posuzovat během srpna a září. Slavnostní vyhlášení proběhne u příležitosti konání mezinárodní agrární konference 13. a 14. října 2015. Soutěž plánuje muzeum opakovat i v příštích letech. Veškeré podrobnosti včetně hodnotících kritérií jsou k dispozici na www.nzm.cz
Kontaktní osoba: Jitka Balcarová, jitka.balcarova@nzm.cz tel. +420 702 170 355

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (jedna z expozic NZM v Praze)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině