NP Šumava a Bavorský les budou spolupracovat i na vědecké úrovni

26. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Šumava - pstruh - Josef Šperl, foto pp

Sjednocení již hotových výzkumů a nastartování nových je hlavní cíl nově sjednané spolupráce mezi Národními parky (NP) Šumava a Bavorský les v oblasti vědeckého bádání. Podle mluvčího NP Šumava Jana Dvořáka je garantem této spolupráce je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Spolupráce by měla navazovat na dlouhodobý monitoring podmínek prostředí a výzkum prováděný i napříč různými skupinami druhů, od lišejníků přes hmyz až po ptáky. Přestože dosud byl tento výzkum prováděn v obou parcích víceméně nezávisle, přinesl důležité údaje o změnách klimatu a jejich vlivu na společenstva rostlin a živočichů. Nově získané společné výsledky i srovnání již existujících dat přispěje k hlubšímu porozumění probíhajících přírodních změn a bude základem pro rozhodování o ochraně přírodních procesů a biodiverzity na území obou parků.

„Doposud jsme se znali, věděli jsme o svých podobných výzkumech, ale nepublikovali jsme společně výsledky z obou parků na Šumavě, protože se prováděly v různých časových odstupech a na obtížně srovnatelných plochách a měly různé zaměření.“ doplňuje Jörg Müller, vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody Bavorského parku.

Oba přeshraniční Národní parky netvoří jen společný přírodní prostor, který by měl být vědci chápán jako jeden celek. Jedná se také o území se společnými chráněnými druhy, které mohou být efektivně chráněny jen při společně koordinovaném, na výsledcích dlouhodobého pozorování založeném přístupu. „Jsem opravdu rád, že to přišlo. Informace o tom, co se v přírodě našich národních parků děje, dlužíme veřejnosti dlouhá léta a díky nově podepsané dohodě o spolupráci a sladění našich dílčích monitoringů, jí to můžeme v brzké době jasně sdělit,“ říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Představitelé obou parků a vědci z jihočeské univerzity pod vedením Františka Váchy, děkana přírodovědecké fakulty, se dohodli na novém výzkumu, který se bude věnovat souvislostem mezi klimatem, biodiverzitou a vodním režimem. „Jsme svědky opravdu historického okamžiku. Je až neuvěřitelné, že k první vědecké spolupráci na společném výzkumném projektu dochází až dnes, po tolika letech existence obou parků a jsem hrdý, že u toho mohou být i odborníci z naší Přírodovědecké fakulty,“ konstatoval Vácha.

Celý projekt by měl být financován z evropských prostředků.

Naše voda, foto NP Šumava

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství