NP Podyjí vyhlásil další ročník výtvarné soutěže Příroda kolem nás

26. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

obrázek děti - NP Podyjí příroda kolem nás

Správa Národního parku Podyjí (NP) vyhlásila již XVI. ročník výtvarné soutěže „PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Informuje o tom aktuální vydání bulletinu NP Podyjské e-listí.

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši chráněnou přírodu. Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země, a zcela jistě mnohé z nich pozitivně ovlivnila. „Chceme vyzdvihnout význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody vhodné pro poučení všech generací i jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců,“ uvádí organizátoři na svých stránkách.

Poslání soutěže:
Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže:
Kresby, malby či grafiky s motivy přírody je nutno zaslat nebo předat do 31. 1. 2016 na adresu: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: Jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa školy včetně e-mailového kontaktu, název práce. Uvedení adresy bydliště autora výtvarné práce není povinné, je však vhodné uvést adresu e-mailovou.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Obálku s pracemi označte vlevo dole názvem soutěže.

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)
4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)
5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude posuzovat odborná porota. Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám na jejich e-mailovou adresu, a dále těm soutěžícím, kteří e-mailovou adresu uvedou v popisce výtvarné práce.

Výběr nejlepších prací bude v roce 2016 /duben-říjen/ vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Dále budou výtvarné práce vystaveny v dalších výstavních místech nejen znojemského regionu. Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz

Další informace: Svatava Holubová, Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo, tel: 515291630, 606710300, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

Naše voda, foto: obraz Alena Líbalová, ZŠ V domcích – Trutnov, „Noc v lese“

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě