NP Podyjí propojuje s okolím výsadba nových stromů

18. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

krajina - krajinné prvky - IMG_7860

Na 21 tisíc nových stromů a keřů vysázeli na jaře zahradníci na polích v okolí Lukova. Podle bulletinu e-listí NP Podyjí tak vznikla soustava menších a větších ploch, jejichž cílem je propojit přírodu Národního parku Podyjí s okolím.

Plochy osázené domácími druhy stromů a keřů rozbily jednolité zemědělské lány v okolí městyse a umožňují živočichům i rostlinám přesouvat se mezi většími přírodními areály. Zároveň zabraňují i erozi půdy. Územní systém ekologické stability, jak se těmto opatřením odborně říká, byl po dohodě s městysem schválen i v lukovském územním plánu. Nově se objevil i v nedávno schválených územních plánech Znojma a Mašovic.

Systém biocenter a biokoridorů u Lukova doplnily i další malé ostrůvky zeleně. Skládají se převážně z původních odrůd ovocných stromů. Lidé se tak zde mohou těšit na jabloně, hrušně, švestky, třešně, jeřáby, nebo ořešáky.

Správa Národního parku Podyjí se nyní bude o nově vysázené plochy nejméně další tři roky pravidelně starat. Stromy a keře je potřeba zalévat, prořezávat a mulčovat. Sazenice, které se neujmou, nahradí novými. Poté bude území ponecháno samovolnému vývoji. Aby se ale zabránilo okusu mladých dřevin, zůstanou místa ještě dalších několik let oplocená.

S budováním biokoridorů a biocenter v ochranném pásmu národního parku začala Správa parku už v minulých letech. Předloni byla vysázena část biokoridoru nedaleko Vlčí jámy. V budoucnu by měl spojit národní park s Gránickým údolím. Projekty jsou realizovány s podporou Státního fondu životního prostředí.

Zdroj: NP Podyjí, ilustrační foto (jiná lokalita) Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině