Novým spolupředsedou Komise VODA-SUCHO je Petr Kubala

28. prosince 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sucho - Vltava - srpen 2016 - IMG_5867

Mandát činnosti meziresortní odborné Komise VODA-SUCHO prodloužilo poslední letošní jednání výkonného výboru Komise do roku 2022. Výbor zároveň projednal návrh na změnu jednacího řádu formou “dodatku Jednacího řádu“.

Prodloužení mandátu Komise je přitom v souladu s Memorandem o spolupráci a termínem, konce roku 2022, kdy musí být vládě ČR na vědomí předložena informace o naplňování “Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky,“ jíž je Komise hlavním autorem.

Ke změně došlo také ve vedení Komise – za končícího dosavadního spolupředsedu Komise Jiřího Hladíka (bývalý ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd) byl na návrh ministerstva zemědělství na tento post nominován a odsouhlasen jako nový spolupředseda Komise generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy a předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala.

Meziresortní komise VODA-SUCHO je v souladu s Memorandem o spolupráci zřízena pro účely řešení otázek týkajících se problematiky sucha, nedostatku vody a dalších extrémních hydrologických jevů v souvislosti s probíhající změnou klimatu napříč dotčenými orgány státní správy a dalšími institucemi. Hlavním cílem Komise je koordinace prací při implementaci a vyhodnocování opatření navržených v Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace