Nový vodovodní přivaděč zajistí zásobování obyvatel Března

Aktualizováno 21. října 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

stavba vodovodu3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče v obci Březno, v lokalitě za místním hřištěm. Sdělil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní přivaděč o vnitřním průměru 150 mm byl uveden do provozu roku 1965. Jeho úsek v obci Březno je často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci, aby bylo zajištěno pravidelné zásobování obyvatel pitnou vodou. Přivaděč je veden v zeleném pásu v hloubce cca 2 metry.

Při rekonstrukci bude použito potrubí z polyetylénu o průměru 100 mm v délce 171 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace