Nový Jičín chce občanům přispívat na čistírny odpadních vod

Aktualizováno 6. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

covs

Město Nový Jičín chce občanům Bludovic a Straníku přispívat na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod. Uvedla to mluvčí města Marie Machková s tím, že v těchto městských částech totiž není vybudována splašková kanalizace.

Každá domácnost by mohla od města získat na stavbu čističky dotaci až ve výši 50 procent způsobilých nákladů, nejvýše však 30 tisíc korun. S tímto návrhem přišla rada města a doporučila ho zastupitelům ke schválení.

„Tento projekt má pomoci občanům v jejich zákonné povinnosti postarat se o čištění odpadních vod a je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města na léta 2014 až 2020. V rozpočtu města jsme na něj vyčlenili 250 tisíc korun. Pokud by byl ze strany občanů větší zájem, částku bychom ještě navýšili,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Podle navržených zásad města je finanční příspěvek vázán pouze na způsobilé výdaje, tedy výdaje spojené nákupem technologie čistírny odpadních vod. Nevztahuje se na stavební  a projekční práce. „O dotaci musí občan požádat nejpozději do 12 měsíců od uvedení čističky do provozu. Žadatel nesmí mít vůči městu dluh. Na vybudování žumpy, ve které se splaškové vody shromažďují a následně se vyvážejí, se příspěvek nevztahuje,“ doplnil vedoucí  odboru majetku, rozvoje a investic Vladimír Bartoň.

Zastupitelé budou návrh radních schvalovat na svém březnovém jednání.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace