Nový Jičín bude mít 443 metrů nového vodovodu za pět milionů korun

Aktualizováno 2. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SmVaK opravy

Dvě významné rekonstrukce vodovodních řadů společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) právě probíhají na Novojičínsku. Informoval o tom dnes mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že výsledkem bude snížení počtu poruch a další zvýšení kvality vody.

Celkové náklady projektů SmVaK v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm se vyšplhají na 7,5 milionu korun. V Novém Jičíně se začalo stavět v dubnu a hotovo bude v srpnu, akce ve Frenštátě byla zahájena v dubnu, kompletně dokončena bude v srpnu. Důvodem rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Žižkova a Sokolovská v Novém Jičíně je více než stoleté stáří současného litinového potrubí v profilech DN 80, DN 65 a DN 50 a tomu odpovídající technický stav, kdy je potrubí nutné dvakrát měsíčně odkalovat, aby byla udržena odpovídající kvalita pitné vody především z hlediska obsahu železa ve vodě.

„Celková délka rekonstrukce je více než 443 metrů. Nové potrubí z tvárné litiny položíme otevřeným výkopem, pod komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic na ulici Sokolovská pak protlakem, abychom nemuseli zasahovat do povrchu vozovky. Na nové potrubí také přepojíme dvacet osm plastových vodovodních přípojek, u sedmi přípojek vyměníme jejich kovové části. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu, kterou provádí společnost RWE,“ vysvětluje technický ředitel SmVaK Martin Veselý.

Rekonstrukce řadu ve Frenštátě pod Radhoštěm na ulici Palackého byla zahájena na konci dubna. Vodovodní řady, které jsou položeny duplicitně po obou stranách ulice a slouží mimo jiné pro zásobování pitnou vodou obchodního komplexu, základní školy nebo sokolovny, jsou vzhledem k vybudování v roce 1933 z technického hlediska na hranici své životnosti, což se v uplynulém období projevovalo větším počtem poruch.

„Tomu položením nového potrubí zamezíme, stejně jako riziku zpětného nasátí znečištění z okolního prostředí do potrubí. V průběhu stavby vyměníme stávající litinové potrubí v délce více než 220 metrů za nové potrubí z tvárné litiny v profilu DN 100. Zrušíme úsek duplicitního vodovodního řadu z litiny s profilem DN 100 v délce zhruba 115 metrů,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Milan Koníř.
Součástí stavby je také přepojení osmi plastových vodovodních přípojek na nové potrubí a výměna čtyř kovových vodovodních přípojek. Nový řad bude položen otevřeným výkopem s výjimkou přechodu přes komunikaci Správy silnic MSK, který bude proveden protlakem, aby nebylo nutné zasahovat do povrchu vozovky.

Naše voda, ilustrační foto: SmVaK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace