Novozámecký rybník: Oprava výpusti se zkomplikovala

18. dubna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

Oprava výpusti, kvůli které je od podzimu vypuštěn Novozámecký rybník u České lípy, se zkomplikovala. Rybník se proto nepodařilo napustit v plánovaném termínu. Informoval o tom Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody.

Protože se jedná o památkově chráněné dílo, nelze podle něj použít běžné způsoby oprav (například betonáže). Pokud by se rybník napustil, mohlo by dojít k zborcení stavidel a mimořádné povodni.

„Jakmile se ukázalo, že rybník nebude v předpokládaném termínu napuštěn, přemístili pracovníci AOPK ČR škleble, ke kterým se dalo dostat po měkkém bahně, do stoky, která stále protéká dnem rybníka. Přesouvat je do jiného rybníka není vhodné, protože každý rybník má svou vlastní specifickou populaci těchto živočichů, “ vysvětluje Bohumil Fišer, vedoucí odboru péče o krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Škeble nadále žijí ve stoce, která protéká dnem rybníka, navíc se v hojných počtech vyskytují i v rybnících a potocích nad Novozámeckým rybníkem. Není proto důvod, proč by se po napuštění rybníka neměla populace obnovit. Mluví proto i zkušenost – letnění rybníků (tedy jejich ponechání během léta bez vody) patřilo dřív k běžným způsobům hospodaření. Populace vodních živočichů se vždy obnovily.

Pro ptáky jednorázové vypuštění rybníka nepředstavuje problém, protože v okolí je dostatek jiných příležitostí k hnízdění. Naopak, obnažené dno může být pro řadu druhů ptáků atraktivní.

„Rybník se začne napouštět v okamžiku, kdy bude dokončena oprava stavidlové výpusti. Do té doby jsme dali přednost bezpečnosti obyvatel a majetku pod Novozámeckým rybníkem,“ uzavírá Bohumil Fišer.

Při pravidelné bezpečnostní kontrole se ukázalo, že pod stavidly Novozámeckého rybníka protéká voda, v roce 2011 byl tento stav vyhodnocen jako kritický, neumožňující další provoz díla. Proto byl při podzimním výlovu rybník vypuštěn a začalo se s opravou plánovanou cca na měsíc. Ta se však právě zkomplikovala kvůli stavu podloží stavidlové výpusti.

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník byla vyhlášena v roce 1933 na ploše357,89 hajako ornitologická rezervace, hnízdiště vodního ptactva s rákosinami a přilehlými loukami s rašelinnou květenou.

Zdroj: Agentura ochrany přírody

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství