Novozámecký rybník: Oprava výpusti byly dokončena

13. července 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Práce na komplikované opravě výpusti Novozámeckého rybníka na Českolipsku byly už ukočeny. Uvedl to Bohumil Fišer, vedoucí odboru péče o krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Provedena byla injektáž základů stavidel těsnící směsí. „Vzhledem ke stabilnímu, suchému počasí a vyrovnaným průtokům v Robečském potoce probíhaly práce podle harmonogramu stanoveném v měsíci květnu. Nedošlo už k žádným neočekávaným komplikacím,“ řekl Fišer.

„Kvalita provedených prací byla ověřena kontrolními vrty s posouzením stavu injektované směsi po jejím vytuhnutí. Na základě tohoto posouzení máme také předběžný souhlas technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem k opětovnému napuštění rybníka,“ dodal Fišer.

Termín opětovného napuštění rybníka bude přizpůsoben potřebách chráněných živočichů a rostlin, kteří se nyní mohou vyskytovat na obnaženém dně. Posouzení stavu provedou pracovníci AOPK ČR, chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině