Novinky z rekonstrukce Jordánu

17. prosince 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

Voda z rekonstruovaného rybníku Jordán v Táboře je nadále vypouštěna do Tismenice gravitačně přes štolu a za pomoci čerpadla do sádek Štičí líhně Esox.  O tom, jak postupují práce, informovala táborská radnice.

Nyní pokračují práce na objektu uzávěrů a to dokončování věnce, zdění štítových stěn, montáž schodišť a roštů, osazování revizních uzávěrů.

V plánu je odstranění sedimentační hrázky pod vodopádem a vybudování vývařiště pro vodu, která bude vytékat ze štoly. Po dokončení prací bude hrázka v případě potřeby obnovena.

Začal monitoring statiky přísypu hlavní hráze. Slouží k tomu osm měřících bodů ve vodorovných i svislých osách. V rámci II. a III. etapy pokračuje odstraňování sedimentu, jeho ukládání na mezideponii a následně na skládku.

K 15.11.21013 bylo v rámci II. etapy odstraněno 129 755 metrů krychlových sedimentu, na skládku uloženo 99 133  m³.   K 30.10.2013 bylo v rámci III. etapy odstraněno 11 680 m³, ukládání na skládku bylo zahájeno v listopadu.

Zdroj a foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství