V Novém Boru souběžně rekonstruují kanalizaci a vodovod

21. května 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

110420143267

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku v těchto dnech souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Novém Boru, v ulici Na Vyhlídce. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající kameninový kanalizační sběrač v ulici Na Vyhlídce je vedený v místní asfaltové komunikaci a v zeleném pásu. Stoka neznámého stáří je ve špatném technickém stavu, trouby jsou podélně i příčně popraskané, s netěsnými spoji a prorůstajícími kořeny. V částečném souběhu s kanalizací je veden vodovod z polyetylénu vnitřního průměru 100 mm a z PVC vnitřního průměru 150 mm z roku 1976, který bude kvůli poruchovosti vyměněn zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace nově použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 436,3 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 13 stávajících domovních kanalizačních přípojek a 2 přípojek od uličních vpustí na trase. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 v délce 170,3 metrů a potrubí průměru 150 mm v délce 8,7 metrů. Dojde k přepojení všech sedmi stávajících domovních vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště zítra, tj. ve čtvrtek 22. května 2014. Vlastní práce započnou v pondělí 26. května 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 89,1 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 98,1 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace