Nové výzkumné centrum Jihočeské univerzity zahájilo činnost

Aktualizováno 19. května 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

cenakva_zahajeni4

Ve středu 18. května zahájilo slavnostně svou činnost Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA). To je nejmladším odborným pracovištěm Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých  Budějovicích.

Celková hodnota projektu CENAKVA je necelých 351 milionů korun, dotace na něj činily zhruba 273 milionů korun, z toho 232 milionů ze strukturálních fondůĚU a 41 milionů ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je vybudování excelentního Regionálního centra vědy a výzkumu s mezinárodním dosahem zejména ve středoevropském prostoru, které se bude specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství, včetně vzdělávání.

Centrum se soustředí do šesti prioritních oblastí výzkumu: 1. Kvalita rybího masa. 2. Technologie produkce kaviáru. 3. Inovace intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb. 4. Vývoj a inovace systémů kontinuálního monitoringu kvality vody, využívajících ryby a raky jako bioindikátory, s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží. 5. Inovace sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy a možnosti jejich eliminace v čistírenských procesech. 6. Budování a využití systematické základny znalostí pro vývoj experimentálních technik.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU je nejkomplexnějším pracovištěm svého druhu v Evropě, s akreditovaným bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a také unikátní rybářskou knihovnu. Nejmladší fakulta JU byla založena k 1. 9. 2009. Tvoří ji Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH), Ústav akvakultury v Českých Budějovicích (ÚA) a nejnověji také CENAKVA.

Zdroj: Naše voda, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, www.jcu.cz

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství