Nové Heřmínovy: V roce 2014 začnou práce na tocích pod budoucí přehradou

Aktualizováno 7. března 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Po vydání souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí EIA, začínají přípravy k samotné stavbě přehrady Nové Heřmínovy na severní Moravě. Co bude teď následovat se portál Naše voda zeptal jednoho z ředitelů Povodí Odry, Čestmíra Vlčka.

 V jakém stádiu se přípravy pro stavbu přehrady Nové Heřmínovy teď nacházejí?

V nejpokročilejším stadiu realizace jsou stavby suchých nádrží a dvou staveb revitalizací. V součastné chvíli se jedná o fázi přípravy pro územní řízení a souběžného majetkoprávního vypořádávání. Tyto stavby budou zahajovány postupně od příštího roku.

Jste zodpovědný za majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených stavbou, jak tento proces probíhá?

Majetkoprávní vypořádání probíhá v souladu s usnesením vlády, t.j. každý rok část do výše finančního limitu, stanoveného Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem financí. Do konce roku 2011 byly vykupovány nemovitosti v území budoucí zátopy přehrady, a to v souhrnných částkách 50 mil. Kč ročně. Od r. 2012 mohou být vykupovány i nemovitosti ostatní, t.j. mimo zátopu. Finanční limit pro letošní rok dosud nemáme.

Výkup nemovitostí není tak úplně jednoduchý, s jakými komplikacemi se musíte vyrovnat?

Co se týká komplikací, zatím jsme se setkali s „problémy“ dvojího druhu. U vykupovaných nemovitostí byly překážky výkupu, buď nepovolené stavby (většinou různé kůlny, přístřešky apod.), ty bylo nutno před výkupem „zoficielnit“ dodatečným povolením, nebo na nemovitostech vázly zástavy ve formě bankovních záruk, věcných břemen, exekucí apod., tyto je nutno před převodem vlastnictví odstranit. Ve všech těchto případech jsme původním vlastníkům nápomocni při odstraňování uvedených překážek.

A druhý problém?

Jiný případ je, pokud vlastníci dosud nechtěli potřebné kroky k prodeji absolvovat (počínaje oceněním nemovitostí, odstraněním uvedených závad), a to z nejrůznějších důvodů – i takové případy existují. Tyto výkupy jsme i z důvodů ročních finančních limitů odsunuli na pozdější období a s těmito vlastníky jsme v kontaktu a budeme jednat o dalším postupu. Ze zřejmých důvodů v tomto bodě nebudu konkrétní.

Pokud vše bude probíhat podle plánu, kdy začne stavba samotné přehrady?

Následně od roku 2014 budou zahajovány stavby na tocích pod budoucí přehradou, samotná přehrada bude zahájena naposled, neboť její stavbě musí předcházet stavba obchvatu komunikace I/45.

Některá občanská sdružení a dokonce i obec nesouhlasí se záměrem výstavby přehrady, jak se stavíte k tomuto problému?

Snažíme se situaci nevyhrocovat, nebojovat,  ale naopak vysvětlovat, projednávat vznesené připomínky, to vše samozřejmě  s cílem  dosažení konečné shody v bodech, nutných pro realizaci záměru.

(gad)

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině